Nopeat toimitukset!
Ilmainen toimitus yli 100€ tilauksiin!*

Hauen pyynti keväällä merellä: Kalastusopas Jani Ollikaisen vinkit

Pitkä pimeä talvi on takana ja on aika suunnata avovesille. Jäistä vapautuvat salmet ja isommat selät merellä ovat hauenkalastajien ensi kontaktit avovesiin. Kevään edetessä myös kutulahdet vapautuvat jäistä ja veneellä pääsee jo paremmille ottipaikoille.

Merialueella suurhaukisesonki on kuin sinfonia, joka soi kauneimmillaan keväällä huhti-toukokuussa, juuri ennen kutuaikaa. Silloin meri tarjoaa parhaat mahdollisuudet tavoittaa se kerhokala, joka on jokaisen kalastajan unelma. Jokainen heitto on lupaus suuresta seikkailusta, ja jokainen veden pintaan osuva uistin on kutsu suurelle hauelle. Tämä on aika, jolloin kalastajan sydän lyö jännityksestä, toivosta ja jokainen saalis on kuin suuri voitto.

Lähdimme huhtikuun lopussa kirjoittamaan omaa sinfoniaamme Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran valitseman vuoden 2021 kalastusoppaan Jani Ollikaisen kanssa. Tavoitteemme oli kerätä Janin hauen kevätkalastusvinkit teidän avuksenne ja iloksi. Jos haluat Janin kanssa kalalle, voit tutustua hänen tarjoamaan palveluihin tästä.

Matkaamme Merimaskun aalloilla siivitti Buster XXL alumiinivene, joka on valmistettu Inhan tehtailla Ähtärissä. Buster on kirjoittanut kotimaista venevalmistuksen historiaa jo 45 vuoden ajan ja Inhan tehdas lähes 200 vuotta. Tutustu Busterin venevalikoimaan tästä. Vene on varustettu lisäksi Humminbirdin yhdistelmälaitteella sekä Minn Kotan keulamoottorilla.Elektroniikan hyödyntäminen kalapaikkojen etsinnässä, pärjääkö ilman livelaitteita?

Livelaitteiden avulla voit etsiä täkyparvien lisäksi pohjanmuotoja, kasvillisuutta ja näet kalojen lisäksi myös kivet ja karikot sekä erityyppiset struktuurit eli rakenteet. Pienikin muutos pohjassa voi olla signaali hauen ottipaikasta.

Jos veneen varustuksesta ei löydy livelaitteita, pystyt hyödyntämään perinteistä 2D kaikuluotainta tai viistoluotainta potentiaalisen kalapaikan etsinnässä. Viistoluotaimella voit etsiä myös hauen saaliskaloja esimerkiksi lahnaparvia.

Lahnojen, säyneiden tai muiden suurten särkikalojen löytyminen on vinkki suurhaukipaikan etsijälle. Suuret särkikalaparvet paljastavat usein itsensä veden yllättävän samentumisen ansiosta. Lahnat, säyneet, suutarit ja muut kalalajit tonkivat pohjaa kuin aarteenetsijät, nostaen hienoa savea ja muuta orgaanista ainetta, niin kutsuttua silttiä, veteen. Tämä samentaa vettä, kuin luonnon oma salaisuus, joka paljastaa parhaat suurhaukipaikat.Haukipaikan etsintä: Luotausvinkit

 • Luotaa ensin oletetun kutulahden edustaa, keskustaa ja reunustaa selvittäen mistä löytyy kasvustoa, kivikkoa tai muuta pohjan muotoa, joka voisi luoda hauille suojapaikkoja. Google Maps -sateliittikuvassa näet missä menee kasvuston raja.
 • Keskitä tämän jälkeen kalastus tällaisille alueille. Keväisin syöntipiikit voivat olla lyhyitä ja silloin on parempi olla potentiaalisessa paikassa.
 • Pohjan muotojen ja struktuureiden lisäksi tarkkaile myös vedenlämpötilaa ja havainnoi erityisesti lämpimämmät alueet

Hauen pyyntipaikkojen valinta: Lämpötilan merkitys 

Sää ja kalojen syöntihalut ovat ainoat asiat mihin emme voi vaikuttaa. Voimme päättää missä säässä kalastamme, mutta itse sää on muuttuja yhtälössämme, joka voi muuttua hetkessä. Seuraavaksi käymme yleisellä tasolla läpi sään eri elementtien vaikutusta kalapaikkojen valintaan.

Hauet tankkaavat vielä ennen kutua, mutta eivät yhtä raivokkaasti kuin kudun jälkeisinä viikkoina. Usein merialueilla kutua edeltävä syöntipiikki osuu hieman ennen itse suurimpia kutuviikkoja. Kun vedenlämpötilat nousevat, siirtyvät kalat hiljalleen kutupuuhiin matalampiin vesiin. Kaikki hauet eivät luonnollisestikaan ryntää kutupuuhiin samaan aikaan, vaan homma saattaa kestää viikkojakin, jos olosuhteet muuttuvat.

Mikään ei ole täysin varmaa, kun kyseessä on kalastuksen lainalaisuudet. Nämä vinkit ovat Naantalin edustalle saaristomerellä Ollikaisen oppimia ja kertomia, itse opittua ja opiskeltua muiden kalastajien tuottamasta sisällöstä.

Katsoa kannattaa ainakin Kalastajan Kanavat Jyri Kuusisalon livetallenne aiheesta.

Mitä enemmän kävin netin sisältöä läpi, sitä vakuuttuneemmaksi tulin, että aiheesta voisi kirjoittaa kirjan ja silti joku olisi eri mieltä.

Veden lämpötilan vaikutus hauen pyyntipaikkoihin: Keväthauki on siellä mistä löytyy lämpimämpää vettä, totta vai tarua?

”Kalastellaan "kaislanreunoja" ja kaislikkojen etuosia sekä mahdollisesti tynkäkaislaa. Lahtien keskustoja. Läpivirtaus kaislikkojen edustoja. Mahdollisesti sisälahtia kaikki riippuu niin paljon veden ja ilmankin lämpötilasta. Yleisesti varmin kalapaikka valintani on, että vettä siinä on noin puolestatoista metristä ehkä viiteen metriin, selittää Ollikainen.”

Aloitetaan yhtälön ratkaiseminen I:llä, joka on yhtälössämme veden lämpötila.

Hauenkutu alkaa, kun veden lämpötila on ainoastaan 1–4 °C, mutta kudun päättyessä lämpötila on noussut 3–13 °C. Kutu tapahtuu matalilla, kasvillisuuden peittämillä alueilla.

Tuulen suojassa oleva matalat lahdet ja poukamat voivat olla vedenlämmöltään muutaman asteen lämpimämpi ja tällaisessa paikassa voi kutu olla jo käynnistynyt, kun muualla vielä odotellaan alkua. Lämpimimmät vesialueet löytyvät usein etelänpuoleisilta rannoilta, joissa vesi lämpenee päivän aikana eniten.

Hauki on lämpöaktiivinen kala ja muutaman asteen ero vedenlämmössä voi olla kalojen sijainnin kannalta olennainen asia. Hauki pitää suojasta ja struktuureista, keväisin kudulle valmistautuvia haukia voi etsiä näiden vinkkien avulla:

 • Huomioi tuulensuunnan vaikutus pintaveden virtauksiin ja paikkoja, joihin lämmin vesi voi kerääntyä, eli niin kutsutut lämpötaskut. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi lahtien suun niemenkärkien edustat, lahden pohjukat tai poukamat.
 • Lahtialueiden karit, saaren reunukset
 • Syvänteet ja niiden reunat
 • Kasvustovyöhykkeiden reuna-alueet
 • Syvemmät kaislanreunat, jotka johtavat kutualueille
 • Patit ja vedenalaiset pohjan muutokset 

Keväthauen pyynti: Tuulen suunnan merkitys

Kuten edellä kerrottiin, on tuulella suuri vaikutus vedenlämpöihin ja näin myös kalojen oleskelualueen valintaan. Vesien lämmettyä on tuulen puoleinen ranta parempi valinta kuin tyyni. Tuulen alapuoleinen rikkonainen vedenpinta on yleensä haukien mieleen, onko sama nyrkkisääntö sovellettavissa myös keväällä viileiden vesien aikana?

”Tuulen vaikutus on mielestäni mielenkiintoinen muuttuja, koska joskus kalat löytyvät tuulen alapuolelta joskus sivutuulesta ja välillä yllättäen myös tyynen puolelta”, kertoo Ollikainen.

Veden pinnan ollessa rikki, eivät kalat ole niin arkoja kuin tyynellä kelillä. Tuulinen keli myös pöllyttää pohjaa nostaen hauen ravintokalojen ruokaa veteen, joita ne tulevat syömään. Mitä saaliskalat edellä sitä pedot perässä.

 • Tuulen alapuolella = ranta johon tuuli puhaltaa / tuulen puhallus suunta
 • Tuulen yläpuolella = ranta josta tuuli puhaltaa pois päin / suunta mistä tuuli puhaltaa

Keväällä tärkeämpää on veden lämpötila ja siihen tuulen suunnalla on suuri vaikutus. 

Kevätkalastus hauelle: Viehevalinnat tynkäkaislaan ja kasvustoon

Kasvustossa ja kivikossa kalastaminen on ajoittain haastavaa jatkuvien koukkujen kasvustoa keräävien tai kiviin tarttumisen takia. Näitä ”hukkaheittoja” voi vähentää viehevalinnoilla ja koukutuksilla. Syvemmillä rannoilla tynkäkaisla voi hämätä ja todellisuudessa syvyyttä rannantuntumassa voi olla reilusti.

Offset-koukuilla varustetut haukishadit uivat kelatessa helposti kasvuston läpi eikä turhia tarttumisia tule. Haukijigit voit rigata eli koukuttaa myös yhdellä koukulla selkäpuolelle, tämä vaatii shadin oikean uinnin varmistamiseksi painotusta köliksi.

”Viehevalintani on varsin usein, ehkä turhankin usein haukikumit. Myöhemmin keväällä spinnerit, isot lipat tai haukikumi lisättynä pikkulipalla. Poikkeuksellisesti 95–99 % ajasta kalastan offset-koukulla, kun vieheenä on haukikumi. Väri määräytyy useimmiten vedenvärin mukaan, sekä lämpötilan että valoisuuden mukaan, kertoo Ollikainen.”

Shadien lisäksi kasvustossa hyviä viehevaihtoehtoja ovat myös spinnerbaitit ja lusikat unohtamatta legendaarista haukiviehettä Minnow Spoonia tai ”minnarin” haastajaksi nousseita Norolanin haukilusikoita.

Unohtaa ei kannata myöskään Spinntuben haukiperhoja, näitä hitaasti uittamalla ja vajottamalla voit saada ne nirsoimmatkin hauet nappaan. Myös jerkit hitaasti kelalla uittaen ovat erittäin toimivia keväiselle hieman verkkaiselle hauelle.

Spinnerbaitteja heitettäessä, muista aloittaa kelaus heti vieheen veteen tippuessa tällöin vältät henkarin sotkeutumisen. Tärkeää on myös pitää kelatessa vauhti tasaisena, tämä edes auttaa myös vieheen kasvuston läpi uittamista.

Vieheralli saa muuttujaksi F:n

Ennen kutua ovat vedet vielä reilusti alle 10 °C asteisia ja kevätpäivien pidetessä lämpötilat nousevat. Tällöin vieheitä on pystyttävä kelaamaan hitaasti. Lämmenneet vedet saavat hidasliikkeiset hauet aktivoitumaan ja nappaamaan nopeammin kelattuihin vieheisiin.

Kylmän ja viileän veden aikana hauet ovat kankeita eivätkä aktiivisesti jahtaa saalista vaan odottavat herkkupalan ohi uimista ja helppoa saalista. Vieheiden on siis uitava hitaasti ja joskus jopa pysäyttäminen hitaasti uppoavalla / leijuvalla suspending (hitaasti vajoava) viehe voi olla se taikakalu haukien ottihalujen herättämiseksi.

Voit joutua tekemään useamman heiton lähes samaan kohtaan ennen lähellä olevan hauen aktivoitumista.

Kalastaminen kannattaa tehdä tarkasti ja hitaasti, äläkä unohda veneen vieressä pidempää pysäytystä!

 

Haukien pyyntipaikkojen valinta: Vedenkorkeuden merkitys

”Toki aina kun vesillä on niin varsinkin minun kotivesilläni laskeva tai nouseva vesi on joissain paikoissa todella suuressa osassa vieheen värin määrityksessä. Eli savisameassa vedessä vieheen väri saa olla mahdollisimman tumma, kertoo Ollikainen”

Tarkista lähimmän mittauspisteen vedenkorkeus tästä.

Huhti-toukokuun haukipaikat: Vinkit

Merimaskun Rantamakasiinin laituri jää taakse ja olemme Kirkkosalmessa matkalla kohti ensimmäistä kalapaikkaa. Keli on keväinen ja sateen tuntu on ilmassa. Ilman lämpötila on alle 5 °C, vedenlämpötila näyttää luotaimessa alle 3 °C.

Kutualueet ovat karttasulkeisilla helppo löytää. Lahdet, joihin laskee ojia tai puroja, matalia reheviä lahtia, fladoja tai ruovikkoisia kapeikkoja. Näiden alueiden kulkureiteiltä tai edustoilta voit löytää sen oman ennätyskalasi. Joskus kutupaikka voi olla pieni rantakaistale, minne vesi nousee keväisin. Tallaisia kohtia et löydä kuin etsimällä. Artikkelin lopussa käsittelemme haukikantojen tilaa enemmän, tässä lainaus lopusta.

”Siksi jonkin tietyn saaristoalueen riittävä hauenpoikastuotto on useinkin riippuvainen ihan yhdestä tai kahdesta hyvin poikasia tuottavasta kutupaikasta, kertoo Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeen vetäjä Janne Antila"

Keväällä hauet siirtyvät mataliin lahtivesiin kutemaan. Hyviä kalastuspaikkoja ovat tällöin suojaisten lahtien edustat ja keskustat ennen kutua, kudun aikana kalat löytyvät ihan matalasta tynkäkaislan ja kasvuston keskeltä keskittyen olennaiseen, eli suvun jatkamiseen eivätkä juuri ole kiinnostuneita vieheistä.

Kalastus kannattaa aloittaa jo reilusti lahden sisääntulon reunustoja rekaamalla ja etsimällä kudulle valmistuvia tai jo kuteneita yksilöitä. Rekaaminen on tuulen tai keulamoottorin voimalla tapahtuvaa kalastuspaikan alueella liikkumista esimerkiksi kaislan reunaa seuraten.

”Suurin avain onneen on omien haukivesien tuntemus. Sieltä mistä on saanut suurhauen kerran, sieltä saa yleensä toisenkin ja kun näitä paikkoja kokemusten kautta kertyy ja näihin keskittää kalastuksen, niin suurhauen saanti mahdollisuus aina paranee.

Kun kotona tutkiskelee satelliittikuvia sillä silmällä, saattaa löytää kartasta uusia suurhauki paikkoja. Ei ole mitään salaisia suurhauki paikkoja tai omia paikkoja, siellä ne ovat jo kartassa ja satelliittikuvissa, toteaa Ollikainen.”

Hauen kalastus kutuaikana: Mitä ottaa huomioon?

Kutuaikaan hauet ovat erityisen herkkiä, joten kalastusta tulisi välttää varsinaisilla kutualueilla!
Kutualueet ovat usein matalia, kasvillisuuden peittämiä lahtia, joissa haukien selät viistävät tynkäkaislojen tai kasvuston seassa.

Jos kutualueella kalastetaan, on tärkeää käsitellä kaloja varovasti ja vapauttaa ne suurimmat mätimammat mahdollisimman nopeasti takaisin veteen. Lue lisää kalojen käsittelystä hauenkalastuksen peruskoulu – Kalankäsittely vinkit aloittelijalle.

Vastuullisen kalastajan tehtävä on pitää kudulla olevat ja koukkuun tarttuvat emokalat elossa suvun jatkajina. Otetaan ruokakaloiksi niitä painoluokkaa 1–3 kg olevia kaloja.

Kutuaikana joissakin paikoissa on viehekalastus sekä verkkokalastus kielletty 15.4–31.5. välisen ajan. Paikalliset määräykset on hyvä tarkistaa ennen kalastuksen aloittamista https://kalastusrajoitus.fi/ -palvelusta.

Huomioitavaa on myös se, että monessa paikassa kalastuksen kieltäminen perustuu muiden lajien tai alueen suojeluun. Haastavaksi kieltoalueet tekevät se että, yksityisillä luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksin, vaikka alue olisi merkitty kalastusrajoitus.fi -palveluun.

Kalastusrajoitus.fi ei ole näiden alueiden osalta ajan tasalla. Yksityisiä luonnonsuojelualueita on Suomessa lähes 8000 kpl, eteläosaan painottuen ja nämä saa esille Paikkatietoikkunasta, kun laittaa karttatasoista näkyviin tason: Yksityisten mailla olevat luonnonsuojelualueet

Liikkumisrajoituksia ja alueen muita rajoituksia tulee noudattaa!

Tutustu paikkatietoikkunaan tästä: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Potentiaaliset kalapaikat päättävät yhtälömme kirjaimeen L.


Haukikantojen parantaminen Saaristomerellä

Meidän ihmisten on syytä katsoa peiliin, kun puhutaan haukikantojen tilasta. Rantojen ruoppaukset, kosteikoiden kuivaukset, kutukalojen rysä- ja verkkopyynti ennen ja jälkeen kudun. Onneksi me pystymme tukemaan haukikantojen palautusta tekemällä osamme.

”Hauen suhteen meillä on se haaste, että se on kalana paikallinen ja lisääntymisoloiltaan melko vaativa. Siksi jonkin tietyn saaristoalueen riittävä hauenpoikastuotto on useinkin riippuvainen ihan yhdestä tai kahdesta hyvin poikasia tuottavasta kutupaikasta, kertoo Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeen vetäjä Janne Antila

”Haukikannat voisivat olla omalla kalastusalueella paremmassa kunnossa mitä ne tällä hetkellä ovat ja siihen vaikuttaa varmasti paljon rehevöityminen, rantarakentaminen ja ruoppaukset, miettii Ollikainen.”

”Haukikannat voivat siis paikallisesti heiketä nopeastikin, jos yksittäisillä kutualueilla jokin on pielessä. Liikkuvalle hauenkalastajalle tämä näyttäytyy usein sitä kautta, että joku huippupaikka hiipuu muutamassa vuodessa, vaikka 10 km päässä haukia saa edelleen tuttuun tapaan”, jatkaa Anttila

”Kolikon positiivinen puoli on se, että kutualueita voidaan ehostaa ja usein varsin pienin teoin, kunhan tietää mitä tekee. Yksittäinen kohde voi olla oikea kultamuna – varsinainen haukitehdas. Motivaation löytymistä auttaa varmasti sekin, että tehdyn työn suurimmat hyödyt jäävät lähelle, sinne missä asiaan satsataan”, tiivistää Antila.

Lue lisää Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeista.

Keväthauen kalastus yhtälömme on nyt muodossa I * L * F, eli I Love Fishing. Menkää siis kalastamaan ja oppimaan lisää rakkaasta harrastuksestamme. Muuttujia on useita, joihin voimme vaikuttaa, mutta sää ja kalojen ottihalut ovat muuttujat, joita emme voi ennakkoon päättää.

Buster on saapunut kotisatamaan ja on aika kiittää kapellimestaria sekä piirtää nuottien loppuun kaksi pystyviivaa. Sinfoniamme on kirjoitettu ja yhtälö laskettu.

”Kireitä siimoja kaikille Happy Anglerin asiakkaille ja kaikille kalastajille ympäri Suomen, toivottavasti vinkistä on iloa juuri sinulle keväisille haukireissuille”, terveisin Jani Ollikainen

Teksti: Juha Salonen, Suomen surkein hauenkalastaja, klikkaa tästä ja lue lisää.
Kuvat: Juha Salonen & Jani Ollikainen

Tilaa uutiskirje!

Tilaamalla uutiskirjeen et jää paitsi kovimmista kampanjoista ja tarjouksista. Uutiskirjeen tilaaminen ei sido sinua mihinkään ja voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilaamisen.